شابلون دیواری هوانوردی کد 706

Wall Stencil Aviator Code 706
706
shahrerang
220000
موجود
سایز
  • شامل 4 نوع وسیله پرنده کوچک
  • شامل 4 نوع وسیله پرنده بزرگ
جنس
  • طلق 250 میکرون
  • طلق یک میل
  • طلق 250 میکرون
  • طلق یک میل
اندازه کوچک :
بالن 37 در 18 سانتیمتر
هلیکوپتر 37 در 22 سانتیمتر
هواپیما نوع یک 37 در 22 سانتیمتر
هواپیما نوع دو 37 در 19 سانتیمتر

اندازه بزرگ:
بالن 57 در 28 سانتیمتر
هلیکوپتر 57 در 34 سانتیمتر
هواپیما نوع یک 57 در 34 سانتیمتر
هواپیما نوع دو 57 در 29 سانتیمتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار

ابعاد ارائه شده مربوط به اجرای تمام شده طرح شابلون روی دیوار میباشد. ابعاد طلق شابلون به دلیل وجود حاشیه کمی بزرگتر از این ابعاد است.

مشخصات فنی

شابلون دیواری هوانوردی کد 706

    نظرات کاربران
    ارسال نظر