شابلون حیوانات

نوع نمایش :
42 کالا
شابلون اسب کد 358 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون اسب کد 358

سایز 55 در 71 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
60000
0
شابلون دیواری گل و پروانه کد 347, - Wall Stencil Flower Butterfly Code 347,
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گل و پروانه کد 347,

Wall Stencil Flower Butterfly Code 347,

شامل 11 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ ,
315000
0
شابلون طرح پرنده و گل کد 668 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون طرح پرنده و گل کد 668

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
65000
0
شابلون سر گرگ کد 939 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون سر گرگ کد 939

سایز 51 در 55 سانت شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
شابلون سر اسب کد 354 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون سر اسب کد 354

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
40000
0
شابلون اسب کد 355 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون اسب کد 355

شامل 5 مدل اسب سه عدد سمت راست تصویر در عرض 20 سانتیمتر
دو عدد سمت چپ تصویر در عرض 17 سانتمیتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
شابلون اسب کد 356 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون اسب کد 356

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
40000
0
شابلون دیواری شاخه و پرنده کد 891 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری شاخه و پرنده کد 891

سایز 51 در 70 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
60000
0
شابلون دیواری گوزن در جنگل کد 353 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گوزن در جنگل کد 353

شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
80000
0
شابلون دیواری پرنده و شاخه کد 352 - Wall Stencil Code 352
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری پرنده و شاخه کد 352

Wall Stencil Code 352

شامل 4 تکه
فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
140000
0
شابلون دیواری گرگ کد 351 - Wall Stencil Code 351
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گرگ کد 351

Wall Stencil Code 351

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
90000
0
شابلون دیواری خرچنگ کد 350 - Wall Stencil Code 350
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری خرچنگ کد 350

Wall Stencil Code 350

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
45000
0
شابلون دیواری هشت پا کد 349 - Wall Stencil Code 349
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری هشت پا کد 349

Wall Stencil Code 349

شامل 8 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
200000
0
شابلون دیواری پرنده کد 308 - Wall Stencil Birds Code 308
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری پرنده کد 308

Wall Stencil Birds Code 308

متوسط
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
پرنده 8 در 8 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 15 در 15 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 20 در 15 سانتیمتر 1 عدد

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
پرنده 20 در 20 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 22 در 22 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 30 در 30 سانتیمتر 1 عدد
پرنده 40 در 35 سانتیمتر 1 عدد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
35000
0
شابلون دیواری گربه کد 311 - Wall Stencil Cat Code 311
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گربه کد 311

Wall Stencil Cat Code 311

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
چراغ برق 60 در 200 سانتیمتر 1 عدد
گربه 30 در 30 سانتیمتر 3 عدد
شامل 7 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
175000
0
شابلون دیواری گربه کد 310 - Wall Stencil Cat Code 310
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گربه کد 310

Wall Stencil Cat Code 310

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
گربه 50 در 25 سانتیمتر 1 عدد
گربه 55 در 35 سانتیمتر 1 عدد
گربه 40 در 20 سانتیمتر 3 عدد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
85000
0
شابلون دیواری گربه کد 327 - Wall Stencil Cat Code 327
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گربه کد 327

Wall Stencil Cat Code 327

سایز 50 در 65 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
35000
0
شابلون دیواری گربه کد 322 - Wall Stencil Cat Code 322
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گربه کد 322

Wall Stencil Cat Code 322

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
25000
0
شابلون دیواری گربه کد 303 - Wall Stencil Cat Code 303
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری گربه کد 303

Wall Stencil Cat Code 303

بزرگ
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
گربه 30 در 30 سانتیمتر 1 عدد
گربه 35 در 55 سانتیمتر 1 عدد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
45000
0
شابلون دیواری پروانه کد 312 - Wall Stencil Butterfly Code 312
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری پروانه کد 312

Wall Stencil Butterfly Code 312

متوسط
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
7 عدد انواع پروانه از عرض 6 تا عرض 17 سانتیمتر به صورت مجزا

70 در 80 سانتیمتر
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
19 عدد انواع پروانه از عرض 6 تا عرض 17 سانتیمتر به صورت چیده شده مطابق شکل

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
40000
0
شابلون دیواری پرنده های بامزه کد 338 - Wall Stencil Funny Birds Code 338
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری پرنده های بامزه کد 338

Wall Stencil Funny Birds Code 338

شامل 4 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند
شابلون دو مرحله ای

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
80000
0
شابلون دیواری موش گربه سگ کد 314 - Wall Stencil Mouse Cat Dog Code 314
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری موش گربه سگ کد 314

Wall Stencil Mouse Cat Dog Code 314

کوچک
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
موش 3 در 6 سانتیمتر 1 عدد
گربه 9 در 18 سانتیمتر 1 عدد
سگ 10 در 25 سانتیمتر 1 عدد

متوسط
بسته شابلون شامل اقلام زیر است:
موش 9 در 17 سانتیمتر 1 عدد
گربه 23 در 50 سانتیمتر 1 عدد
سگ 30 در 70 سانتیمتر 1 عدد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
45000
0
شابلون دیواری مرغ شهد خوار کد 300 - Wall Stencil Bird Code 300
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری مرغ شهد خوار کد 300

Wall Stencil Bird Code 300

سایز 50 در 50 سانت شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
45000
0
شابلون دیواری فیل کد 316 - Wall Stencil Elephant Code 316
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری فیل کد 316

Wall Stencil Elephant Code 316

سایز 70 در 165 شامل 5 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
45000
0
loading

در حال بازیابی ...