شابلون حیوانات

نوع نمایش :
52 کالا
مقایسه

شابلون مدرن گوزن کد 366

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون اسب و دختر کد 370

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون اسب کد 369

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون دیواری شاخه و پرنده کد 307

Wall Stencil Branch and Birds Code 307

سایز 85 در 50 شامل 3 تکه
سایز 150 در 90 شامل 7 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
مقایسه

شابلون گوزن کد 368

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون پروانه کد 367

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون گورخر گد 363

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون ماهی کد 361

شابلون دو مرحله ای می باشد که این موضوع کمک در دو رنگ اجرا کردن شابلون و زیبا تر شدن آن می شود.

سایز کوچک شامل 5 عدد ماهی که بزرگترین آن 14 در 20 سانتیمتر است
سایز بزرگ شامل 5 عدد ماهی که بزرگترین آن 21 در 29 سانتیمتر است

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون گل و پروانه کد 362

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون شاخه و پرنده کد 683

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون عقزب کد 360

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون اسب کد 358

سایز 55 در 71 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون دیواری گل و پروانه کد 347,

Wall Stencil Flower Butterfly Code 347,

شامل 11 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون طرح پرنده و گل کد 668

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون سر گرگ کد 939

سایز 51 در 55 سانت شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون سر اسب کد 354

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون اسب کد 355

شامل 5 مدل اسب سه عدد سمت راست تصویر در عرض 20 سانتیمتر
دو عدد سمت چپ تصویر در عرض 17 سانتمیتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون اسب کد 356

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون دیواری شاخه و پرنده کد 891

سایز 51 در 70 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون دیواری گوزن در جنگل کد 353

شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
مقایسه

شابلون دیواری پرنده و شاخه کد 352

Wall Stencil Code 352

شامل 4 تکه
فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
مقایسه

شابلون دیواری گرگ کد 351

Wall Stencil Code 351

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
مقایسه

شابلون دیواری خرچنگ کد 350

Wall Stencil Code 350

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
مقایسه

شابلون دیواری هشت پا کد 349

Wall Stencil Code 349

شامل 8 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
loading

در حال بازیابی ...