270000 35000

شابلون سقفی و کلاسیک

نوع نمایش :
47 کالا
شابلون حاشیه کلاسیک کد 266 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون حاشیه کلاسیک کد 266

سایز 30 در 110 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
60000
شابلون کلاسیک کد 432 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون کلاسیک کد 432

سایز 43 در 70 سانت شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
60000
شابلون عقاب شیر کد 899 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون عقاب شیر کد 899

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
شابلون سقفی کلاسیک کد 431 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون سقفی کلاسیک کد 431

قطر 55 سانت کل طرح شامل 2 تکه
قطر 75 سانت نصف 2 تکه کل 4 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
60000
شابلون سقفی کلاسیک کد 430 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون سقفی کلاسیک کد 430

قطر 55 سانت کل طرح شامل 2 تکه
قطر 75 سانت نصف 2 تکه کل 4 تکه
قطر 90 سانت نصف 3 تکه کل 6 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند
60000
شابلون سقفی کلاسیک کد 428 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون سقفی کلاسیک کد 428

قطر 55 سانت کل طرح شامل 2 تکه
قطر 75 سانت نصف 2 تکه کل 4 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند
80000
شابلون سقفی کلاسیک کد 427 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون سقفی کلاسیک کد 427

قطر 55 سانت شامل 2 تکه
قطر 100 سانت شامل 6 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
70000
شابلون دیواری کلاسیک کد 426 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کلاسیک کد 426

سایز 35 در 83 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
شابلون دیواری کلاسیک کد 425 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کلاسیک کد 425

شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
95000
شابلون دیواری کلاسیک کد 876 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کلاسیک کد 876

شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
100000
شابلون دیواری کلاسیک کد 424 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کلاسیک کد 424

شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
80000
شابلون دیواری حاشیه کلاسیک کد 423 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری حاشیه کلاسیک کد 423

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
120000
شابلون دیواری کلاسیک کد 422 - Wall Stencil Code 422
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کلاسیک کد 422

Wall Stencil Code 422

شامل 9 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
245000
شابلون دیواری کلاسیک کد 599 - Wall Stencil Code 599
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کلاسیک کد 599

Wall Stencil Code 599

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

روش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
130000
شابلون دیواری سقفی کد 421 - Wall Stencil Code 421
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری سقفی کد 421

Wall Stencil Code 421

قطر 75 نصف طرح شامل 2 نکه
قطر 75 کل طرح شامل 4 تکه
قطر 120 نصف طرح شامل 4 تکه
قطر 120 کل طرح شامل 7 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
80000
شابلون دیواری کد 564 - Wall Stencil Code 564
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 564

Wall Stencil Code 564

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
95000
شابلون دیواری کد 581 - Wall Stencil Code 581
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 581

Wall Stencil Code 581

شامل 4 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
180000
شابلون دیواری کد 552 - Wall Stencil Classic Code 552
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 552

Wall Stencil Classic Code 552

شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
شابلون دیواری کد 563 - Wall Stencil Classic Code 563
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 563

Wall Stencil Classic Code 563

شامل 4 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
130000
شابلون دیواری کد 561 - Wall Stencil Classic Code 561
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 561

Wall Stencil Classic Code 561

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
110000
شابلون دیواری کد 565 - Wall Stencil Classic Code 565
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 565

Wall Stencil Classic Code 565

شامل 7 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
200000
شابلون دیواری کد 420 - Wall Stencil Classic Code 420
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 420

Wall Stencil Classic Code 420

شامل 5 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
135000
شابلون دیواری کد 560 - Wall Stencil Code 560
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 560

Wall Stencil Code 560

شامل 6 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
180000
شابلون دیواری کد 559 - Wall Stencil Code 559
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

شابلون دیواری کد 559

Wall Stencil Code 559

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
130000
loading

در حال بازیابی ...