شابلون مراکشی

نوع نمایش :
43 کالا
مقایسه

شابلون مراکشی کد 447

هر یک گل در سایز کوچک 6 در 8 سانت
هر یک گل در سایز بزرگ 7 در 10 سانت

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 450

اندازه هر گل 13 در 14 سانت

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 782

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلو مراکشی طرح لانه زنبوری کد 774

37 در 57 سانتیمتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری مراکشی کد 551

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
130000
0
مقایسه

شابلون دیواری مراکشی کد 550

Wall Stencil Code 550

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری داماسک کد 572

Wall Stencil Classic Code 572

سایز برگه 40 در 60 سانت
شابلون شامل دو مدل گل ریز 12 عدد و گل درشت 6 عدد می باشد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری کد 545

Wall Stencil Code 545

فروش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
اندازه طلق شابلون 60 در 40 سانتیمتر میباشد.
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 438

اندازه هر گل درشت 12 در 17 سانتیمتر
اندازه هر گل ریز 8 در 11 سانتیمتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 436

اندازه هر گل 8 در 10 سانتیمتر
طرح گل خالی میباشد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 437

اندازه هز گل 10 در 11 سانتیمتر
هر گل به صورت خطی خالی است

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری داماسک کد 569

Damask Wall Stencil Code 569

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 547

اندازه هر گل 10 در 7 سانتیمتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 548

گل ریز 10 در 10 سانت
گل درشت 18 در 18 سانت

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 974

سایز برگه 40 در 60 سانت

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 943

35 در 52 سانت
فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 941

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی کد 936

روش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون مراکشی 868

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری کد 549

Wall Stencil Code 549

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
مقایسه

شابلون دیواری کد 571

Wall Stencil Classic Code 571

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری کد 851

Wall Stencil Code 851


فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری کد 555

Wall Stencil Classic Code 555

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری کد 858

Wall Stencil Code 858

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
loading

در حال بازیابی ...