شابلون گل و گیاه

نوع نمایش :
81 کالا
مقایسه

شابلون برگ کد 687

شامل سه عدد برگ :یک عدد 23 در 37 و یک عدد 17 در 21 و یک عدد 9 در 27 سانتیمتر

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
75000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 686

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون شاخه گل کد 685

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
45000
0
مقایسه

شابلون شاخه و گل کد 684

سایز 55 در 76 سانت شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون دیواری گل کد 662

Wall Stencil Code 662

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
75000
0
مقایسه

شابلون دیواری برگ کد 663

Wall Stencil Code 663

سه نوع برگ شامل:
31 در 56 سانتیمتر
23 در 36 سانتیمتر
21 در 30 سانتیمتر

روش، بسته بندی و ارسال توسط شهر رنگ
160000
0
مقایسه

شابلون شاخه و برگ کد 682

سایز 37 در 75 سانت شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
75000
0
مقایسه

شابلون شاخه و گل کد 681

سایز 38 در 75 شامل 2 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
مقایسه

شابلون شاخه و برگ دایره کد 680

سه عدد طرح دایره در قطر 30 و 20 و 15 سانتیمتر در یک بسته .هر دایره طرحی متفاوت نسبت به سایز دیگر دارد

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
75000
0
مقایسه

شابلون شاخه و برگ کد 679

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
75000
0
مقایسه

شابلون تنه درخت کد 678

شامل 6 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
210000
0
مقایسه

شابلون تنه درخت کد 677

شامل 7 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
300000
0
مقایسه

شابلون درخت کد 676

شامل 13 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
450000
0
مقایسه

شابلون بامبو کد 977

سایز 37 در 75 سانت شامل 2 تکه
سایز 57 در 115 سانت شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
100000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 675

شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
120000
0
مقایسه

شابلون خوشه گندم کد 978

سایز 43 در 75 سانت شامل 2 تکه
سایز 67 در 115 سانت شامل 3 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
100000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 674

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 673

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 672

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 671

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
110000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 670

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
55000
0
مقایسه

شابلون طرح گل و پرنده کد 668

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون برگ کد 667

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
85000
0
مقایسه

شابلون شاخه و پروانه کد 893

شامل 9 تکه
تکه ها به صورت پازل به راحتی کنار هم قرار میگیرند

فروش، بسته بندی و ارسال توسط خانه نگار
300000
0
loading

در حال بازیابی ...