آموزش اجرای سرامیک کف

1396/10/12  فواد عمادی

1. اعمال چسب کاشی و قرار دادن سرامیک ها

  • برای درست کردن ملات چسب به میزان مورد نیاز چسب کاشی پودری را با حدود 30 درصد آب مخلوط نمائید و توسط همزن دستی یا برقی خوب هم بزنید.
  • برای اعمال ملات چسب حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت فرصت دارید. بیشتر از این مدت ملات کم کم خشک میشود و قابل استفاده نیست.
  • ملات چسب را توسط کاردک و یا ماله شانه ای روس سطح به طور یکنواخت اعمال کنید. استفاده از کاردک و یا ماله شانه ای برای اینکه هوائی زیر سرامیک حبس نشود بسیار مهم است.
  • سرامیک را به آرامی و به صورت عمودی روی سطح چسب خورده قرار دهید.
  • حتما فضائی را برای انقباض و انبساط سطح با قرار دادن صلیبی در نظر بگیرید.
  • با استفاده از تراز از تراز بودن سطح مطمئن شوید.

1. اعمال ملات بندکشی​

  • برای درست کردن ملات بندکشی، پودر بندکشی را با حدود 30 درصد آب مخلوط کنید تا به حالت خمیری در بیاید.
  • سپس بندهای خالی را با اعمال ملات بندکشی به صورت قطری پر کنید.
  • ملات بندکشی سریع خشک میشود، بنابراین بعد از چند دقیقه اضافه ملاتی که روی سطح کشیده شده است را پاک کنید.

نظرات کاربران
ارسال نظر